ONZE CONDITIES EN VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Lees aandachtig de volgende condities en verkoopsvoorwaarden,voor je het akkoord gaat met de inhoud.De voorwaarden betreffen de koper en procosmetiques,waarvan de maatschappelijke zetel zich bevind te 6663houffalize,mabompre 26b,ingeschreven bij het handels register onder het vogende nummer BE 0885.940.686(onder de naam cindy paqauy)

Waarvan tel nummer en email adress als volgt zijn:

BETALING EN FACTURATIE

 

De betaling word uitgevoerd op het moment van de bestelling, per krediet kaart ,debiet kaart of per overschrijving .

 

Procosmetique houd zich het recht, het opschorten van de bestelling tot volledige betaling uitgevoerd per overschrijving .

 

Procosmetiques zend de factuur op samen met de geleverde goederen of per post na de levering .

 

 

AFLOOP VAN HET CONTRACT

 

 

Procosmetique bevestigd de ontvangst van de bestelling van de cosument zonder ongerechtvaardigd termijn en per email . De bevestiging van ontvangst bevat een samenvatting van de bestelling .

 

De plaats van levering is van zelfsprekend het adres ingevuld op de bestel bon door de koper.

 

Procosmetique houd zich eraan de goederen te leveren in een zo goed mogelijk termijn (binnen de 30 dagen na de dag van ontvangst van de bestelling), afhankelijk van de voorraad, op het  vermelde adres.

 

Procosmetiques  kan en is niet verantwoordelijk voor laattijdige of onmogelijke leveringen die gepaard gaan met externe en onafhankelijke vanwege zijn bereidheid.

 

 

Procosmetique kan en is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering vanwege zijn transporter.

 

Na levering van de goederen door de transporter of consument, de risico’s van diefstal ,verlies, beschadiging of vernieling zijn ten laste van de consument.

 

Claims moeten worden ontvangen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen de veertien dagen na ontvangst van de goederen .

OVERMACHT

 

 

 

Procosmetiques zal zijn verplichtingen niet kunnen naleven bij last van overmacht. Bij overmacht,verstaan wij onderandere en op beperkte manier,elke omstandigheden waarin het onmogelijk is voor procosmetiques van een niet contoleerbaar feit uit het bedrijf en die ons tot de onmogelijkheid of gedeeltelijk ons buiten werking zet. In geval van overmacht met een termijn boven de 2 maanden, mag de koper zijn bestelling annuleren in overeenstemming met het artikel 8 van de verkoopsvoorwaarden,of de koper kan zijn bestelling behouden na verdwijning van de overmacht omstandigheden aan de prijs van de eerste leverings datum.

 

 

 

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

 

Procosmetiques stelt via zijn web site alle nodige informatie aan de goede keuze en aan het goed gebruik van zijn producten

 

Echter alle voorgestelde informatie en gegevens op deze web site zijn enkel informatief,en niet wettelijk of regelgeving.

 

Procosmetiques verbeterd ,in een redelijke tijd,alle fouten die hem werden gerapporteerd

 

 

 

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Alle texten, graphisme, foto’s, scripts, illustraties, logistiek, logos, tekens, commerciele namen, modellen, merken, ( de creaties) die de web  site bevatten van procosmetiques e-shop en het geheel van intellectuele eigendomsrechten gebaseerd op de vaststellingen(recht op de merken, wettelijke rechten en handelsmerken, rechten op tekeningen, recht op octrooi, auteurs rechten, rechten op de basis gegevens, rechten op de know-how,en andere intellectuele eigendommen, geregistreerd of naam,en ook alle aanvragen te verkrijgen aanvragen van bovenvermelde rechten , en alle andrer echten die wijzen op een gelijkaardige bescherming of een gelijk aardig recht die boven vermeld is,eender waar in deze wereld (intellectuele eigendomsrechten) zijn het eigendom, bij gelegenheid, toegestaan aan  procosmetiques en enige houder ervan. De verbruiker (koper,klant) verbind zich ertoe geen inbreuk maken , direct of indirect, of  door tussenliggende aan derden die geassocieerd zijn aan de rechten van de intellectuele eigendomsrechten van procosmetiques en om alle nodige maatregelen te nemen op zijn rechten te beschermen. Als zodanig  zal de gebruiker alle  kennisgeving in goede staat houden van de rechten van procosmetiques e-shop en aan zijn producten en aan de geleverde diensten van procosmetiques.

BETWISTING

 

De verkoopsvoorwaarden zijn volledig beheerst door de belgishe wetten.

 

Enkel de belgische rechtbanken(rechtbank van het arrondisement van neufchateau,belgie) zijn bevoegd in geval van betwisting.

 

Moest een van deze verkoopswaarde illegaal, nietig of niet-bindend zijn, zullen andere verkoopswaarden volledig gelden en bindend zijn.

 

OVERDRACHT

 

Procosmetques kan te alle tijden ,met inachtneming van de gegevens van de kopers,het opgeven of een deel van de verplichtingen uit hoofde uit de verkoopsvoorwaarden en contoles die voortvloeien uit een  derde

 

Opvang – privacybeleid

 

PRIVACYBELEID

 

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

 

  • Het beleid van de personnlijke gegevens zijn in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 relatief aan de bescherming van persoonlijke levensfeer heeft verband met de persoonlijke persoongegevens. Procosmetiques ,waarvan de persoonlijke gegevens zijn weergegeven in art-1is verantwoordelijk van de behandeling. De verbruiker heeft op ieder moment een recht op toegang en zijn gegens te veranderen ,alsook een oppsitie recht van hun gebruik ervan.
  • De persoonlijke gegevens zijn gebruikt met volgende doeleinden

 

-          krediet en facturering van de goederen ;

-          informatie inverband met de afloop van de bestelling

-          informatie over andere producten en diensten,alsook enkel op de producten en diensten van  partners procosmetiques,geselecteerd op basis van persoonlijke voorkeur.

 

Als de verbruiker  deze type informatie niet wil ontvangen,mag deze procosmetique contacteren en deze zal met zijn eerste aanvraag de verwerking verwijderen en zonder kosten .

-          opstellen van gebruiksstatistieken

 

 

°     De web site maakt gebruik van cookies ,die op de computer van de verbruiker geinstalleerd zijn enkel maar voor het gemak van het beheer van de bestelling . De cookies worden in ieder geval niet gebruikt voor identificatie(op generale manier,zij nemen enkel informatie op over de navigatie van de computer van de verbruiker op onze site: pageviews,data en het uur van de consultatie,...)de verbruiker kan zijn computer zodanig configureren dat deze de cookies niet aanvaard,in dit geval kan het dat de verbruiker niet alle functies op de site kan gebruiken, noch alle delen van deze.

 

 

Ontvang> herroepingsrecht

 

HERROEPINGSRECHT

 

 

 

De verbruiker heeft het recht van bestelling wijgeren, zonder kosten en zonder motief, binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de eerst volgende dag van ontvangst van de bestelde goederen

 

 

 

De herroepingsrecht kan niet uitgevoerd worden door de klant , voor de contracten waarbij de goederen specifieke behandelingen hebben gehad of gepersonnaliseerd zijn. De klant die een gepersonnaliseerd product koopt  op de web site procosmetiques.be kan dus geen roeping doen op herroepingsrecht.

 

 

Voor gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht ,mag de klant  procosmetiques verwittigen, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging,dat hij afziet van zijn aankoop en dit binnen een legaal termijn van veertien werdagen en het terug zenden van de goederen ,aan zijn eigen kosten en risico,  de bestelde goederen zullen binnen de veertien dagen na wijgering teruggezonden worden.

 

 

Binnen deze condities en als de bestelling al betaald is door de koper , zal procosmetiques binnen het beste termijn terugbetalen (en maximum binnen de 30 dagen ).

 

 

Na dit termijn ,kan er geen enkele bestelling nog afgezegd worden of gewijzigd worden door de klant zonder schriftelijk overeenkomst van procosmetique en tegen betaling van de annulatie kosten en of wijzegingskosten . Deze kosten zijn berekend op basis van de gemaakte kosten / verbintenissen van procosmetiques,en van alle verlies voor procosmetiques bijgevolg van annulatie of wijziging

 

 

Procosmetique houd zich het recht van het niet terug betalen  van een product als deze beschadigd is.

BETWISTING

 

De verkoopsvoorwaarden zijn volledig beheerst door de belgishe wetten.

 

Enkel de belgische rechtbanken(rechtbank van het arrondisement van neufchateau,belgie) zijn bevoegd in geval van betwisting.

 

Moest een van deze verkoopswaarde illegaal, nietig of niet-bindend zijn, zullen andere verkoopswaarden volledig gelden en bindend zijn.

 

OVERDRACHT

 

Procosmetques kan te alle tijden ,met inachtneming van de gegevens van de kopers,het opgeven of een deel van de verplichtingen uit hoofde uit de verkoopsvoorwaarden en contoles die voortvloeien uit een  derde

 

Opvang – privacybeleid

 

PRIVACYBELEID

 

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

 

  • Het beleid van de personnlijke gegevens zijn in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 relatief aan de bescherming van persoonlijke levensfeer heeft verband met de persoonlijke persoongegevens. Procosmetiques ,waarvan de persoonlijke gegevens zijn weergegeven in art-1is verantwoordelijk van de behandeling. De verbruiker heeft op ieder moment een recht op toegang en zijn gegens te veranderen ,alsook een oppsitie recht van hun gebruik ervan.
  • De persoonlijke gegevens zijn gebruikt met volgende doeleinden

 

-          krediet en facturering van de goederen ;

-          informatie inverband met de afloop van de bestelling

-          informatie over andere producten en diensten,alsook enkel op de producten en diensten van  partners procosmetiques,geselecteerd op basis van persoonlijke voorkeur.

 

Als de verbruiker  deze type informatie niet wil ontvangen,mag deze procosmetique contacteren en deze zal met zijn eerste aanvraag de verwerking verwijderen en zonder kosten .

-          opstellen van gebruiksstatistieken

 

 

°     De web site maakt gebruik van cookies ,die op de computer van de verbruiker geinstalleerd zijn enkel maar voor het gemak van het beheer van de bestelling . De cookies worden in ieder geval niet gebruikt voor identificatie(op generale manier,zij nemen enkel informatie op over de navigatie van de computer van de verbruiker op onze site: pageviews,data en het uur van de consultatie,...)de verbruiker kan zijn computer zodanig configureren dat deze de cookies niet aanvaard,in dit geval kan het dat de verbruiker niet alle functies op de site kan gebruiken, noch alle delen van deze.

 

 

Tel+32479/68.42.52

 

Email:info@procosmetiques.be

 

ALGEMEEN

 

Onze condities en verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tussen koper en procosmetiques,

waarvan de maatschappelijke zetel zich bevind te 6663houffalize,mabompre 26b,ingeschreven bij het handels register onder het vogende nummer BE 0885.940.686(onder de naam cindy paqauy)

Waarvan tel nummer en email adress als volgt zijn:

 

Tel+32479/68.42.52

 

Email:info@procosmetiques.be

 

Alle bestellingen die op deze website zijn gemaakt, betrekt de goedkeuring van de koper op onze condities en verkoopsvoorwaarden hier vermelt.

 

 

PRIJS

 

De vermelden prijzen zijn van kracht de dag van de bestelling.Deze prijzen kunnen verschillen hoger of lager ,dit wordt nagelaten aan procosmetiques,deze prijzen vershillen

Nooit tijdens een loopend contract .

De leveringskosten(kunnen verschillen volgens het gewicht en plaats van de levering) zijn duidelijk zichtbaar en in de totaalprijs. Procosmetiques geeft zich het recht voor de keuze van de transporteur en vervoermiddelen.